سوتی از سریال حریم سلطان

فهمیدین موضوع چیه؟لباسش پاره شده و گیره زدن به لباسشخنده

/ 2 نظر / 87 بازدید
ستایش

عکسشو نمی تونم ببینم[نگران][نگران][نگران]

یاشیل

گلم سنجاق مویی از موهاش افتاده رو لباسش